Het begin van de Lente!
Tijd voor een nieuw kwartet:
20 maart 2016
13.00 Het Muzieklokaal, Utrecht
14 april 2016
12.15 Lunchconcert VUmc Amsterdam